Tag

Wie mag geld afhalen van een rekening van een minderjarige?

Een jongere kan pas volledig over zijn eigen geld beschikken als hij meerderjarig is. Jongeren vanaf 16 jaar kunnen al geld afhalen van een rekening, maar alleen op voorwaarde dat de jongere de rekening zelf geopend heeft en de wettelijke vertegenwoordigers zich hier niet tegen verzet hebben.

De wettelijke vertegenwoordigers kunnen ook een rekening openen op naam van de jongere en vragen de wet op het sparen van de minderjarige toe te passen. De jongere kan dan maximum 125 euro per dag afhalen.

Die 125 euro geldt zowel voor gewone geldafhalingen als voor overschrijvingen van de spaarrekening naar de zichtrekening. Als de jongere nog geen 16 jaar is, kunnen alleen de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers geld afhalen en overschrijven van de spaarrekening van de minderjarige.

Kunnen de ouders ook geld afhalen?

Wanneer de ouders geld afhalen van de rekening van een minderjarige, moet dat gebeuren in het belang van het kind. Het geld behoort immers het kind toe en niet de ouders. Als het kind twee ouders heeft, kunnen die allebei apart geld afhalen van de rekening. Op dat moment geldt het vermoeden van de instemming van de andere ouder. Wie de rekening opende, bij wie het kind verblijft of wie het geld stortte, is van geen belang.

Als er twijfel bestaat over het akkoord van de andere ouder, moeten beide ouders samen optreden. Ook bij belangrijke afhalingen die niet passen in het dagelijkse beheer moeten ze samen optreden. Als de ouders niet samen het gezag uitoefenen, dan heeft slechts de ouder die het gezag uitoefent het recht om de goederen van de kinderen te beheren.

Hoe zit het met overschrijvingen?

De wetgeving verbiedt overschrijving van een spaarrekening naar een rekening op naam van een andere titularis. Een uitzondering wordt gemaakt voor overschrijving naar een andere spaarrekening bij dezelfde instelling op naam van de echtgenoot of echtgenote of een familielid tot en met de tweede graad .

In het belang van de minderjarige

Verrichtingen moeten altijd gebeuren in het belang van de minderjarige. Als dat niet het geval is, worden ze geweigerd, tenzij er een machtiging van de vrederechter is. Voor bepaalde handelingen is altijd de machtiging van een vrederechter nodig. Zo bijvoorbeeld voor het aangaan van een lening, het hypothekeren van goederen en de aankoop van onroerend goed. Ook voor de verkoop van effecten is een toestemming van de vrederechter nodig.

Tags , , ,

Hoe kan je veilig internetbankieren?

Internetbankieren heeft voor een echte evolutie gezorgd in de bankwereld. Je hoeft immers niet meer helemaal naar de bank, maar je kunt je bankzaken thuis achter de computer regelen. Maar is internetbankieren wel velig? En wat kun je zelf doen om een zo groot mogelijke veiligheid te waarborgen?

Beveiliging van de bank

De bank zorgt ervoor dat de verbinding veilig is. Die veilige verbinding herken je aan de ‘https’ aan het begin van de url. De informatie die je als cliënt overmaakt aan de bank is gecodeerd via verschillende technieken en filters. Als je een tijdje niets doet op de website, wordt de verbinding verbroken.

Voordat je je bankrekening online kunt raadplegen of financiële transacties kunt doen, moet je telkens een code invoeren. Als je drie foutieve codes na elkaar opgeeft, wordt je bankrekening geblokkeerd.

Zelf beveiligen

Zelf kun je een firewall installeren. Een firewall beschermt je computer tegen indringers van buitenaf. Zo verklein je de kans dat hackers toegang weten te krijgen tot je financiële gegevens.

Installeer een degelijk antivirusprogramma en antispyware. Een antivirusprogramma spoort schadelijke sofware op die schade kan aanrichten in je computer. Spyware is de naam voor software die informatie vergaart over computergebruikers.

Tips

Geef nooit je persoonlijke gegevens door via e-mail, een website of sms.
Log altijd uit na het voltooien van een financiële transactie!
Laat je paswoord nooit zomaar ergens rondslingeren. Verander je paswoord regelmatig.
Overloop regelmatig de geschiedenis van je verrichtingen.
Laat je bank limieten instellen voor het uitvoeren van overschrijvingen.

Tags , , ,