Tag

Een inleiding tot de beursintroductie

Dagelijks worden we via kranten en journaals geïnformeerd over de prestaties van de beurzen. Berichten in de trend van: de Bel 20 is zoveel punten gezakt of bedrijf X hoort vandaag bij de stijgers zijn dagelijkse kost geworden. Maar welke stappen moet een onderneming doorlopen om beursgenoteerd te worden en welke voor en -nadelen zijn daar aan verbonden?

Beursintroductie: wat is het en waarom ervoor kiezen?

Vooraleer een vennootschap beursgenoteerd is, moet het overgaan tot een beursintroductie. Dit is de eerste publieke verkoop van aandelen van een onderneming via beurshandel.

In veel gevallen gaat het om jonge vennootschappen die op zoek zijn naar vreemd kapitaal. Ondernemingen die al langer bestaan, gaan naar de beurs omdat ze een overname in het vooruitzicht hebben of omdat ze financiële middelen nodig hebben voor een intern project.

Hoe verloopt een beursintroductie?

Vooraleer een bedrijf naar de beurs trekt, moeten de oorspronkelijke aandeelhouders besluiten tot een beursnotering. Vaak wordt dit via de pers bekend gemaakt. Een onderneming die naar de beurs trekt, is verplicht om een prospectus te maken. Dit is een document dat weergeeft hoe de vennootschap er voor staat en welke de kansen en bedreigingen zijn.

Een onafhankelijk orgaan controleert de correctheid van het document. Na deze voorbereidende fase moeten banken en bestaande aandeelhouders een minimum- en maximumprijs bepalen voor de aandelen. De berekening kan gebeuren aan de hand van enkele parameters, maar met de prijzen van aandelen van concurrenten wordt eveneens rekening gehouden.

Na de prijszetting volgt een inschrijvingsperiode waarbij beleggers aangeven hoeveel aandelen ze willen kopen. Bij het afsluiten van de intekenperiode bepaalt de uitgever van het effect de prijs waaraan intekenaars de aandelen kopen. De effecten worden vervolgens verdeeld over de intekenaars en de beursnotering gaat van start. Vanaf dan geldt het marktmechanisme waarbij er een evenwicht is tussen vraag en aanbod.

De pluspunten voor een onderneming

Via een beursintroductie is een onderneming in staat om een grotere groep investeerders aan te trekken.
Een beursintroductie brengt niet zelden heel wat publiciteit met zich mee. In veel gevallen is de aandacht op tv, in kranten en tijdschriften mooi meegenomen. Door een poos in de kijker te staan, worden nieuwe klanten of investeerders aangetrokken.

De minpunten van een beursintroductie

Een onderneming die naar de beurs gaat heeft zowel bij introductie als bij het verdere verloop van de beursnotering heel wat kosten. Zo moet een beursgenoteerd bedrijf bijvoorbeeld een vergoeding betalen voor haar beursnotering.
Bij beursnotering wordt het bedrijf een mogelijke prooi voor overnames. Concurrenten die op zoek gaan naar aandelen bij kleine beleggers kunnen meerderheidsaandeelhouder worden.

Tags , , ,

Wat is een beursintroductie?

Een beursintroductie of Initial Public Offering (IPO ) is de eerste verkoop van de aandelen van een bedrijf via beurshandel.

Bedrijven die besluiten toe te treden tot de beurs, zijn vaak jonge en kleine vennootschappen die vreemd kapitaal willen.

Door aandelen te verkopen via de beurshandel, kan een onderneming in een keer een veel grotere groep investeerders bereiken. Een onderneming krijgt zo ook meer publiciteit.

Risico van een beursintroductie

Een beursintroductie kan ook riskant zijn. Zo is een van de grote nadelen van een beursintroductie het risico op een overname. Door aandelen van kleine aandeelhouders over te kopen, kunnen concurrerende bedrijven meerderheidsaandeelhouder worden.

Waarom kiezen voor een beursintroductie?

Banken zijn vaak niet zo geneigd een jonge onderneming met een hoog bedrijfsrisico te financieren. Daarom zijn de bedrijven genoodzaakt hun aandelen te verkopen aan privébeleggers.

Als een bedrijf aandelen verkoopt via de beurshandel, zal het nieuwe aandelen moeten uitbrengen om nog extra kapitaal te winnen. Het geld dat de aandeelhouders betalen voor de nieuw uitgegeven aandelen, gaat rechtstreeks naar de onderneming. Later kopen en verkopen aandeelhouders van en aan elkaar. Zo creëren de meeste beleggers hun rendement.

Bij een IPO kan een bedrijf dus kapitaal verzamelen en het gebruiken voor de toekomstige groei. De onderneming moet de aandeelhouders dus niet terugbetalen. De aandeelhouders hebben in de toekomst wel recht op dividenden, delen van de winst van de onderneming.

Tags , , ,