Tag

Obligaties: al je vragen beantwoord

Er zijn ondernemingen die spaargelden van klanten aanspreken om hun financieringen te verrichten. Op die manier hebben ze geld om te investeren of om voorraden aan te kopen. Een oplossing is het lenen van een bepaald bedrag aan een spaarder met de belofte hem het kapitaal terug te betalen voor een bepaalde vervaldatum. Dat noemen we obligaties. Meestal is die vervaldatum enkele jaren later. De onderneming betaalt de spaarder als beloning jaarlijks een rente die men voordien heeft vastgelegd.

“Ben ik zeker dat ik mijn geld terugkrijg?”

Bij obligaties hoef je geen schrik te hebben dat je het door jouw uitgeleende bedrag niet meer terugziet. Als de onderneming kredietwaardig is, heb je het kapitaal terug op de vervaldatum. Hoe kredietwaardig een bedrijf is, wordt door verscheidene organisaties berekend en is ook bekend onder de naam ‘rating’. Hoe hoger die waarde, hoe kredietwaardiger de vennootschap is.

“Ik heb het geld nodig nog voor de vervaldatum. Wat nu?”

Als je het geld nodig hebt nog voor de vervaldatum, moet je je obligaties op een secundaire markt zien te verkopen. De koers zal vanzelfsprekend lager liggen en dus kan het zijn dat je een kleiner bedrag terugkrijgt dan het oorspronkelijke belegde kapitaal. Het principe van vraag en aanbod bepaalt de koers op die secundaire markt.

“Zijn alle obligaties gelijk?”

Niet alle obligaties zijn gelijk. Er zijn converteerbare en nul-coupon obligaties. Converteerbare obligaties kunnen onder bepaalde voorwaarden omgezet worden in aandelen. Bij nul-coupon obligaties krijg je geen jaarlijkse coupon uitbetaald. Op de vervaldatum krijg je wel een hoger bedrag terugbetaald dan dat je oorspronkelijk uitgeleend hebt.

“Wat is een kasbon?”

Als een financiële instelling een obligatie uitgeeft, noemen we dat een kasbon. Het is eigenlijk een schuldbekentenis van die financiële instelling. Die ‘bekent’ dat ze een bepaald bedrag heeft ontvangen en dat ze die ook zal teruggeven op een vooraf bepaalde datum. Ook hier mag de uitlener een rente verwachten bovenop het oorspronkelijke bedrag. De belegger krijgt, bij het geven van geld, een waardepapier aan toonder. Het maakt dus niet uit wie de eigenaar is. Wie het papier inlevert, krijgt het geld.

Een kasbon kent twee delen: een mantel en een couponblad. De mantel vertegenwoordig het kapitaal en maakt duidelijk welke financiële instelling het geld heeft ontvangen, welke intrestvoet gehanteerd wordt en welke de vervaldag is. Het couponblad vertelt meer over de intrest. Elk jaar moet de belegger een coupon afknippen en het geld dan innen bij de financiële instelling. Op de vervaldatum moet de spaarder zijn mantel inleveren. Dan krijgt hij het gespaarde bedrag terug.

“Wat is een staatsbon?”

Een ander soort obligatie is de staatsbon. Die wordt door de Belgische staat uitgegeven. De uitgifte van een staatsbon vindt om de drie maanden plaats. In maart, juni, september en december kan je bij de overheid een staatsbon bekomen. De rente die je ontvangt, is afhankelijk van de geldende rentevoeten, de looptijd en het soort staatsbon die u wilt. Staatsbons zijn makkelijk verhandelbaar. Je kapitaal wordt gewaarborgd door de overheid.

Tags , , , , , , ,

Een introductie in de wereld van de obligatie

Heb je nog een extra centje over en wens je dat op een zinvolle manier te beleggen? Waarom denk je dan niet aan een obligatie?

Wat

Een obligatie is een schuldvordering voor een lening die aangegaan wordt door een bedrijf of de overheid. Met een obligatie leen je dus met andere woorden een bepaald bedrag uit aan een bedrijf of overheidsinstelling.

Natuurlijk doe je dat niet zomaar. Op voorhand wordt reeds een bepaalde rente afgesproken die het bedrijf in kwestie of de overheid je op bepaalde tijdstippen, meestal jaarlijks, betaalt. De hoogte hiervan is onder andere afhankelijk van de mate waarin er risico is op faillissement.

Hoe meer risico, hoe meer rente je toegekend zal worden. Op het einde van de overeengekomen periode waarin je obligatie loopt, krijg je je nominale bedrag terug.

Waarom

Hoewel er altijd het risico bestaat dat het bedrijf in kwestie failliet gaat en je niet zal kunnen terugbetalen, is een obligatie een relatief veilige belegging. Je bent namelijk quasi zeker van je jaarlijkse rentevergoeding en de terugbetaling van de hoofdsom op het einde van je belegging.

Toch is een obligatie niet helemaal risicoloos. Naast de kans op faillissement, is je rendement afhankelijk van de koers van de obligatie. Zo zal de waarde van je obligatie stijgen bij algemene rentedaling en zal het omgekeerde gebeuren bij algemene rentestijging.

Hoe

Wanneer je je een obligatie aanschaft, zal je zien dat deze uit twee delen bestaat: een mantel (het hoofdsomdeel) en een couponblad (de rentevergoeding).

Het couponblad bevat coupons met de vermelding van het rentebedrag en de datum waarop het geïnd kan worden. Op die datum knip je de coupon uit en bezorg je hem aan je financiële instelling. Die zal vervolgens de juiste rentevergoeding aan je overmaken.

Soorten

Hoewel er verschillende soorten obligaties bestaan, kunnen we een belangrijk onderscheid maken tussen staatsleningen en bedrijfsobligaties. Het rendement bij bedrijfsobligaties is meestal hoger dan bij staatsleningen waardoor ze steeds meer aan populariteit winnen.

Naast de ‘gewone’ obligatie, kunnen we nog twee, meer bijzondere, bedrijfsobligaties onderscheiden: de converteerbare en de omgekeerd converteerbare obligatie.

Bij de eerste kan je, indien je dat wenst, je obligatie ruilen voor aandelen van het bedrijf in kwestie. Hierdoor kan je ook profiteren van de koerswinst op de aandelen.

Bij de omgekeerde converteerbare obligatie is het niet jij, maar het bedrijf dat beslist of en wanneer de obligatie wordt omgeruild voor aandelen. Dat heeft natuurlijk wel een hoger risico tot gevolg.

Tags , ,

Wat is een obligatie?

Een onderneming die geld nodig heeft, kan een lening aangaan bij het publiek en op die manier voldoende gefinancierd worden. Zo’n lening noemen we een obligatie. De koper van zo’n obligatie ontvangt in ruil rentevergoeding.

Als het bedrijf obligaties uitgeeft, kan het een bepaalde som geld lenen van de spaarder en belooft het hem het kapitaal terug te betalen op een vooraf bepaalde datum, de vervaldatum.

Die vervaldatum valt meestal enkele jaren later, maar minstens 2 tot 3 jaar. De onderneming zal de spaarder als beloning ieder jaar of meerdere keren per jaar een vaste rente betalen. Die rente wordt vooraf bepaald en is een bepaald percentage van het totaal geleende kapitaal.

Een obligatie geeft je de zekerheid dat je het geleende kapitaal terugkrijgt op de vervaldatum, op voorwaarde dat de onderneming kredietwaardig is. Op de kredietwaardigheid van ondernemingen wordt een getal geplakt, de ‘rating’. Hoe hoger die rating is, hoe kredietwaardiger de onderneming.

Aan obligaties zijn doorgaans convenanten verbonden. Dit zijn bepalingen die verschillende beperkingen of mogelijkheden kunnen opleggen aan de emittent (bedrijf dat obligatie uitgeeft).

De spaarder kan ook beslissen de obligaties voor de vervaldatum te verkopen op de secundaire obligatiemarkt. Hoeveel hij daarvoor krijgt, hangt af van de koers. Hij krijgt dus niet altijd 100% van het oorspronkelijk belegde bedrag terug.

Waarde

De waarde van de obligaties wordt door twee factoren bepaald, namelijk het risico aan de obligatie en de schommelingen van de marktrente. Dat risico zit verrekend in de rente bij de uitgifte van de obligatie. Het risico aan de obligatie is mate van kan op een faillissement van de onderneming voor de vervaldatum van je obligatie.

Soorten

Converteerbare obligaties: obligaties die onder bepaalde voorwaarde omgezet kunnen worden in aandelen.
Nul-coupon obligaties: betalen geen jaarlijkse coupon uit, maar betalen op de vervaldatum een hoger bedrag dan het oorspronkelijke bedrag van de belegging.
Kasbon: obligatie die uitgegeven wordt door financiële instelling
Staatsbon: obligatie die uitgegeven wordt door overheid

Tags , ,