Tag

Dividendbelasting: de staat wil ook haar deel!

Aandelen kopen, op de beurs spelen en je dagelijks bezighouden met speculeren levert meestal de nodige vruchten op. Je kunt door de juiste beslissing te nemen op het gepaste moment, bedragen in korte tijd verdubbelen. Een opgetogen gevoel is dan een vanzelfsprekend gevolg.

Toch moeten we hier ook aandacht schenken aan de keerzijde van de medaille. De winsten van je aandelen moet je namelijk met iemand delen: de staat. Ook op zulke opbrengsten moet je dus belastingen betalen. Opmerkelijk is dat deze belastingen wel eens kunnen verschillen van land tot land. Een korte beschrijving hierbij van de verschillen tussen Nederland en België betreffende de zogenaamde dividendbelasting kan interessant zijn.

Roerende voorheffing in België

Roerende voorheffing is de Belgische benaming voor dividendbelasting. Het kan eveneens beschouwd worden als een vorm van inkomensbelasting. Een bepaald percentage, 15 of 25 procent, wordt door de Belgische overheid doorgaans ingehouden. Dit gebeurt in praktijk door de bank of het bedrijf in kwestie. Belangrijk hierbij te vermelden is dat de inkomsten na deze belasting niet meer onderworpen worden aan andere vormen van heffingen. Men moet ze dus niet meer aangeven, ze worden bestempeld als ‘bevrijdend’.

Dividendbelasting in Nederland

De wet van de dividendbelasting in Nederland dateert van het jaar 1965. Opmerkelijk is dat deze wet stelt dat zowel mensen die binnen als buiten Nederland wonen en in het bezit zijn van aandelen, onderworpen worden aan deze vorm van belasting. Een ander kenmerk van de Nederlandse manier van dividendbelasting, is dat ze doorgaans 15 procent bedraagt van de opbrengsten. Deze opbrengsten worden overigens ruim opgevat, zowel dividenden en winstuitkeringen als liquidatie-uitkeringen vallen hieronder.

Een heffing op het inkomen in de vorm van een dividend is doorgaans een internationaal feit. Het komt vrijwel in heel Europa voor en vormt dan ook een mooie extra inkomst voor de staat. Toch vult elke staat dit een beetje op zijn eigen manier in. Dit zien we bijvoorbeeld al in de verschillen tussen België en Nederland. In België is er namelijk sprake van een bevrijdende roerende voorheffing, waardoor er geen extra heffingen meer bij komen kijken. In Nederland gaat men hier op een andere manier mee. Daar ziet men het als een onderdeel van een reeks belastingen. Daardoor bestaat het gevaar dat kapitalisten uitzoeken welk land het meest gunstig is voor hun aandelen en kapitaal.

Tags , , ,