Tag

Obligaties: al je vragen beantwoord

Er zijn ondernemingen die spaargelden van klanten aanspreken om hun financieringen te verrichten. Op die manier hebben ze geld om te investeren of om voorraden aan te kopen. Een oplossing is het lenen van een bepaald bedrag aan een spaarder met de belofte hem het kapitaal terug te betalen voor een bepaalde vervaldatum. Dat noemen we obligaties. Meestal is die vervaldatum enkele jaren later. De onderneming betaalt de spaarder als beloning jaarlijks een rente die men voordien heeft vastgelegd.

“Ben ik zeker dat ik mijn geld terugkrijg?”

Bij obligaties hoef je geen schrik te hebben dat je het door jouw uitgeleende bedrag niet meer terugziet. Als de onderneming kredietwaardig is, heb je het kapitaal terug op de vervaldatum. Hoe kredietwaardig een bedrijf is, wordt door verscheidene organisaties berekend en is ook bekend onder de naam ‘rating’. Hoe hoger die waarde, hoe kredietwaardiger de vennootschap is.

“Ik heb het geld nodig nog voor de vervaldatum. Wat nu?”

Als je het geld nodig hebt nog voor de vervaldatum, moet je je obligaties op een secundaire markt zien te verkopen. De koers zal vanzelfsprekend lager liggen en dus kan het zijn dat je een kleiner bedrag terugkrijgt dan het oorspronkelijke belegde kapitaal. Het principe van vraag en aanbod bepaalt de koers op die secundaire markt.

“Zijn alle obligaties gelijk?”

Niet alle obligaties zijn gelijk. Er zijn converteerbare en nul-coupon obligaties. Converteerbare obligaties kunnen onder bepaalde voorwaarden omgezet worden in aandelen. Bij nul-coupon obligaties krijg je geen jaarlijkse coupon uitbetaald. Op de vervaldatum krijg je wel een hoger bedrag terugbetaald dan dat je oorspronkelijk uitgeleend hebt.

“Wat is een kasbon?”

Als een financiële instelling een obligatie uitgeeft, noemen we dat een kasbon. Het is eigenlijk een schuldbekentenis van die financiële instelling. Die ‘bekent’ dat ze een bepaald bedrag heeft ontvangen en dat ze die ook zal teruggeven op een vooraf bepaalde datum. Ook hier mag de uitlener een rente verwachten bovenop het oorspronkelijke bedrag. De belegger krijgt, bij het geven van geld, een waardepapier aan toonder. Het maakt dus niet uit wie de eigenaar is. Wie het papier inlevert, krijgt het geld.

Een kasbon kent twee delen: een mantel en een couponblad. De mantel vertegenwoordig het kapitaal en maakt duidelijk welke financiële instelling het geld heeft ontvangen, welke intrestvoet gehanteerd wordt en welke de vervaldag is. Het couponblad vertelt meer over de intrest. Elk jaar moet de belegger een coupon afknippen en het geld dan innen bij de financiële instelling. Op de vervaldatum moet de spaarder zijn mantel inleveren. Dan krijgt hij het gespaarde bedrag terug.

“Wat is een staatsbon?”

Een ander soort obligatie is de staatsbon. Die wordt door de Belgische staat uitgegeven. De uitgifte van een staatsbon vindt om de drie maanden plaats. In maart, juni, september en december kan je bij de overheid een staatsbon bekomen. De rente die je ontvangt, is afhankelijk van de geldende rentevoeten, de looptijd en het soort staatsbon die u wilt. Staatsbons zijn makkelijk verhandelbaar. Je kapitaal wordt gewaarborgd door de overheid.

Tags , , , , , , ,

Wat is een kasbon?

Een kasbon is een beleggingsproduct waarbij een financiële instelling bevestigt een bepaalde som geld te hebben ontvangen. Op termijn krijg je de som geld terug en dit tegen betaling van een vooraf bepaalde rente. Als bewijs van storting ontvang je als belegger een schuldbekentenis onder de vorm van een waardepapier aan toonder. In principe gaat het hierbij om een naamloos document dat dus overdraagbaar is. Wie dat wenst, kan vragen om de kasbon op naam te plaatsen.

Fysiek gezien bestaat de kasbon uit een mantel en een couponblad. De mantel vertegenwoordigt het kapitaal en vermeldt onder andere het bedrag en de interestvoet. De interest wordt vertegenwoordigd door de coupons op het couponblad. Door elk jaar een coupon af te geven, int de belegger de interest. Op de eindvervaldag ontvang je je kapitaal tegen afgifte van de mantel.

Als belegger kan je ook kasbons bij de staat kopen. Deze worden staatsbons genoemd.

Welke kosten zijn eraan verbonden?

Een voordeel aan kasbons is dat er geen kosten aan verbonden zijn. Zowel bij intekening als bij couponinning hoef je geen kosten te betalen. Financiële instellingen bieden ook de mogelijkheid om kasbons in bewaring te geven. Als je dit doet bij de instelling waar je de aankoop deed is ook dit gratis.

Wat brengt het op?

Het renteverschil tussen banken is slechts gering. De verschillen groeien doorgaans wel als de looptijd langer wordt. In de strijd om klanten ontwikkelden financiële instellingen varianten op de klassieke kasbon. Een opsomming:

Bij de kapitalisatiebon wordt de jaarlijkse interest herbelegd (gekapitaliseerd) tegen de interestvoet van de kasbon. Kasbons met een facultatieve kapitalisatie bieden de keuze tussen kapitalisatie van de interest of uitkering van de interest. Door de keuzemogelijkheid gebeurt de kapitalisatie tegen een lagere interestvoet dan het rendement op de kasbon zelf.
Via de kasbon met trimestrieel inkomen beschik je over een aanvullend inkomen. Bij deze kasbon wordt de interest driemaandelijks uitbetaald.
De rente groeit bij een kasbon met progressieve rente naarmate je die langer houdt.

Ook de staat biedt verschillende formules aan:

De staatsbon tegen vijf jaar biedt een optie om twee langer te beleggen tegen dezelfde voorwaarden.
Mogelijkheid om twee keer te verlengen met gewaarborgde minimumrente heb je bij de staatsbon 3-5-7.
De overheid biedt ook een staatsbon aan waarbij je voor een periode van acht jaar tegen een vooraf bepaalde rente kan beleggen.
Ten slotte wordt ook een variant aangeboden waarbij de rente jaarlijks aanpasbaar is.

Ik wil mijn geld terug voor de vervaldag

Als je het geld dat je investeerde voor de vervaldag terugwil, heb je onderstaande mogelijkheden:

Een koper zoeken
De financiële instelling vragen om de kasbons tegen een overeengekomen prijs terug te kopen
Je kasbons te koop aanbieden op de openbare veilingen van een beurs. Hierbij doe je er goed aan om een minimumprijs te bepalen. Deze manier van verkopen kan je enkel via erkende beursvennootschappen gebruiken

Omdat het Rentefonds ook een markt maakt voor staatsbons zou je op elk moment een eerlijke prijs voor een staatsbon moeten krijgen.

Tags , , ,